Etiket: ahkam

Ehl-i dil olmak gerekdir meyl-i dildâr eyleyen.

AHKAM

Menşei Arapçadır. “Hükm” kelimesinden türetilmiştir. Hükümler, kanunlar. “Ahkam-ı şahsiyyeye müteallik işlerle sulh mahkemesi alakadar oluyor.” HÜKÜM, HAKEM, MAHKUM, MUHAKEME, MAHKEME, HÂKİM, TAHKİM, TAHAKKÜM