Etiket: hafıza

Ehl-i dil olmak gerekdir meyl-i dildâr eyleyen.

HAFIZA

Menşei Arapçadır. “Hıfz” kelimesinden türetilmiştir. Ezberleme ve hatırda tutma kabiliyeti. “Milli hafızadan silinmek istenen kelimelere sahip çıkalım. Onları nisyana terk etmeyelim.” HIFZISSIHHA, HAFAZANALLAH, HAFIZ, MAHFUZ, MAHFAZA, MUHAFAZA, MUHAFIZ