Etiket: hakim

Ehl-i dil olmak gerekdir meyl-i dildâr eyleyen.

HAKİM

Menşei Arapçadır. “Hükm” kelimesinden türetilmiştidir. Adil olduğuna inanılan, hüküm vermeye salahiyetli kimse. “Mahkeme heyet-i umumisine arz edilen yeni deliller ışığında hakim, derin bir muhakemeden sonra mahkumun tahliyesine hükmetti.” HÜKÜM, HAKEM, MAHKUM, MUHAKEME, MAHKEME, TAHKİM, TAHAKKÜM. AHKAM