Etiket: hıfzıssıhha

Ehl-i dil olmak gerekdir meyl-i dildâr eyleyen.

HIFZISSIHA

Menşei Arapçadır. “Hıfz” kelimesinden türetilmiştir. Sağlığı koruma, sıhhati muhafaza etme. “İnsan için nebati gıdalar hıfzıssıhha açısından elzemdir. Bununla beraber et, süt, yumurta, bal gibi asli gıdalar da ihmal edilmemeli.” HAFIZA, HAFAZANALLAH, HAFIZ, MAHFUZ, MAHFAZA, MUHAFAZA, MUHAFIZ