Etiket: kelimeler

Ehl-i dil olmak gerekdir meyl-i dildâr eyleyen.

TAHAKKÜM

Menşei Arapçadır. “Hükm” kelimesinden türetilmiştir. Hükmüne ram etmek, zorbalık, tekebbür, manalarına gelir. “Mişel Eflak vasıtasıyla Arap milletini tahakküm altına almak için Arap memleketlerinde Baas Partisi adı altında faşizan bir teşkilat kuruldu.” HÜKÜMİ HAKEM, MAHKUM, MUHAKEME, MAHKEME, HAKİM, TAHKİM, AHKAM

MUHAKEME

Menşei Arapçadır. “Hükm” kelimesinden türetilmiştir. Zihnen bir şeyi incelemek, akıl yürütmek manalarına gelir. “Mahkeme heyet-i umumisine arz edilen yeni deliller ışığında hakim, derin bir muhakemeden sonra mahkumun tahliyesine hükmetti.” HÜKÜM, HAKİM, HAKEM, MAHKEME, MAHKUM, TAHKİM, TAHAKKÜM, AHKAM

MUHAFIZ

Menşei Arapçadır. “Hıfz” kelimesinden türetilmiştir. Saklayan. değiştirmeyen, bekçi “Cumhurbaşkanlığı muhafız alayı, tarihi kıyafetleriyle törende yerini aldı.” HAFIZA, HIFZISSIHHA, HAFAZANALLAH, HAFIZ, MUHAFAZA, MAHFUZ, MAHFAZA

MUHAFAZA

Menşei Arapçadır. “Hıfz” kelimesinden türetilmiştir. Himaye ve gözetmek. Zarar ve ziyandan sakınmak. “Orta mektepte tuttuğum günlükleri öyle muhafaza ettim ki görseniz dün yazılmış gibi.” HAFIZA, HIFZISSIHHA, HAFAZANALLAH, HAFIZ, MAHFAZA, MAHFUZ, MUHAFIZ

MAHKUM

Menşei Arapçadır. “Hükm” kelimesinden türetilmiştir. Hakkında hüküm verilen, cezalandırılan kimse. “Mahkeme heyet-i umumisine arz edilen yeni deliller ışığında hakim, derin bir muhakemeden sonra mahkumun tahliyesine hükmetti.” HÜKÜM, HAKİM, HAKEM, MUHAKEME, MAHKEME, TAHKİM, TAHAKKÜM, AHKAM

MAHKEME

Menşei Arapçadır. “Hükm” kelimesinden türetilmiştir. Adaletin tecelligahı. “Mahkeme heyet-i umumisine arz edilen yeni deliller ışığında hakim, derin bir muhakemeden sonra mahkumun tahliyesine hükmetti.” HÜKÜM, HAKİM, HAKEM, MUHAKEME, MAHKUM, TAHKİM, TAHAKKÜM, AHKAM

MAHFUZ

Menşei Arapçadır. “Hıfz” kelimesinden türetilmiştir. Ezberlenmiş, korunmuş, saklanmış, gizlenmiş. “Hiç merak etmeyin efendim. Sırrınızın bende mahfuz kalacağına sizi temin ederim.” HAFIZA, HIFZISSIHHA, HAFAZANALLAH, HAFIZ, MAHFAZA, MUHAFAZA, MUHAFIZ

MAHFAZA

Menşei Arapçadır. “Hıfz” kelimesinden türetilmiştir. Koruyucu kılıf, ambalaj, zarf “Gözlüğünü gümüş kaplı mahfazasına yerleştirdi ve kütüphaneden ayrıldı.” HAFIZA, HIFZISSIHHA, HAFAZANALLAH, HAFIZ, MUHAFAZA, MAHFUZ, MUHAFIZ

HÜKÜM

Menşei Arapçadır. “Hükm” kelimesinden türetilmiştir. Karar, yargı bildiren kelimedir. “Adil Bey’i herkes tanır, bilir. Onun vereceği hüküm, başımız gözümüz üstüne.” MUHAKEME, HAKİM, HAKEM, MAHKEME, MAHKUM, TAHKİM, TAHAKKÜM, AHKAM

HIFZISSIHA

Menşei Arapçadır. “Hıfz” kelimesinden türetilmiştir. Sağlığı koruma, sıhhati muhafaza etme. “İnsan için nebati gıdalar hıfzıssıhha açısından elzemdir. Bununla beraber et, süt, yumurta, bal gibi asli gıdalar da ihmal edilmemeli.” HAFIZA, HAFAZANALLAH, HAFIZ, MAHFUZ, MAHFAZA, MUHAFAZA, MUHAFIZ