Etiket: mahfaza

Ehl-i dil olmak gerekdir meyl-i dildâr eyleyen.

MAHKUM

Menşei Arapçadır. “Hükm” kelimesinden türetilmiştir. Hakkında hüküm verilen, cezalandırılan kimse. “Mahkeme heyet-i umumisine arz edilen yeni deliller ışığında hakim, derin bir muhakemeden sonra mahkumun tahliyesine hükmetti.” HÜKÜM, HAKİM, HAKEM, MUHAKEME, MAHKEME, TAHKİM, TAHAKKÜM, AHKAM

MAHFAZA

Menşei Arapçadır. “Hıfz” kelimesinden türetilmiştir. Koruyucu kılıf, ambalaj, zarf “Gözlüğünü gümüş kaplı mahfazasına yerleştirdi ve kütüphaneden ayrıldı.” HAFIZA, HIFZISSIHHA, HAFAZANALLAH, HAFIZ, MUHAFAZA, MAHFUZ, MUHAFIZ