Etiket: muhafaza

Ehl-i dil olmak gerekdir meyl-i dildâr eyleyen.

MUHAFAZA

Menşei Arapçadır. “Hıfz” kelimesinden türetilmiştir. Himaye ve gözetmek. Zarar ve ziyandan sakınmak. “Orta mektepte tuttuğum günlükleri öyle muhafaza ettim ki görseniz dün yazılmış gibi.” HAFIZA, HIFZISSIHHA, HAFAZANALLAH, HAFIZ, MAHFAZA, MAHFUZ, MUHAFIZ