Etiket: muhakeme

Ehl-i dil olmak gerekdir meyl-i dildâr eyleyen.

MUHAKEME

Menşei Arapçadır. “Hükm” kelimesinden türetilmiştir. Zihnen bir şeyi incelemek, akıl yürütmek manalarına gelir. “Mahkeme heyet-i umumisine arz edilen yeni deliller ışığında hakim, derin bir muhakemeden sonra mahkumun tahliyesine hükmetti.” HÜKÜM, HAKİM, HAKEM, MAHKEME, MAHKUM, TAHKİM, TAHAKKÜM, AHKAM