Etiket: TAHAKKÜM

Ehl-i dil olmak gerekdir meyl-i dildâr eyleyen.

TAHAKKÜM

Menşei Arapçadır. “Hükm” kelimesinden türetilmiştir. Hükmüne ram etmek, zorbalık, tekebbür, manalarına gelir. “Mişel Eflak vasıtasıyla Arap milletini tahakküm altına almak için Arap memleketlerinde Baas Partisi adı altında faşizan bir teşkilat kuruldu.” HÜKÜMİ HAKEM, MAHKUM, MUHAKEME, MAHKEME, HAKİM, TAHKİM, AHKAM