Etiket: TAHKİM

Ehl-i dil olmak gerekdir meyl-i dildâr eyleyen.

TAHKİM

Menşei Arapçadır. “Hükm” kelimesinden türetilmiştir. Sağlamlaştırmak, kavileştirmek, güçlendirmek. “İstanbul’un nişanesi olmuş surları tahkim ve tadil edilerek, hüviyet-i asliyesine dönmesi sağlanacak.” HÜKÜM, HAKEM, MAHKUM, MUHAKEME, MAHKEME, HAKİM, TAHAKKÜM, AHKAM